Как жили люди в Могилеве 500 лет назад

14 ноября 2021

Людзі ў Магілёве і прыкметы росту. Кім былі жыхары Магілёва і ваколіц на старце яго славутай гісторыі. Іх заняткі і павіннасці, памеры наельніцтва і памеры падаткаў з горада. Магілёўскія 1530-я гады ў кантэксце перамен у краіне і свеце.

Люди в Могилеве и признаки роста. Кем были жители Могилева и окрестностей в начале его знаменитой истории. Их занятия и обязанности, численность населения и размер налогов с города. #Могилев 1530-х годов в контексте перемен в стране и мире.

Похожие материалы